Architektura regionalna na Podlasiu, Mazurach, Kurpiach i Północno-Wschodnich Pojezierzach
Północno-Wschodnie Pojezierza Podlasie Wschodnie Podlasie Zachodnie Kurpie Mazury

Autorka: Dr inż. arch. Jadwiga C. Żarnowiecka
Współpraca: Agnieszka K. Sowa - studentka WA PBAutorka

Zainteresowania: architektura regionalna, projektowanie urbanistyczno-architektoniczne wspomagane komputerem, narzędzia informatyczne w projektowaniu, bazy danych, udział w realizacji projektu AVOCAAD (program Leonardo da Vinci UE).


Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. (1979)

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

Doktorat w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie. (1990)

Od ponad 10 lat promotorka i recenzentka blisko 80 prac dyplomowych magisterskich.

Autorka około 30 publikacji, w tym: artykuły, komunikaty, wypowiedzi konferencyjne.

Współautorka (najczęściej w zespole "AŻ") opracowań planistycznych, projektów urbanistycznych i architektonicznych.

Prodziekan ds. Dydaktyki na Wydziale Architektury PB w kadencji 1993-1996.

Członkini Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), Sekcji Polskiej Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast (ECOVAST) oraz Education in Computer Aided Architectural Design in Europe (ECAADE).


REGIONALIZM-INFO SŁOWNIK O BAZIE DANYCH AUTOR KONTAKT